సెలవులకి ఇంటికెళ్లే ఆనందం…

సెలవులకి ఇంటికెళ్లే ఆనందం… వెల్లకిలా పడుకుని ఆకాశం వైపే చూస్తూ.. నక్షత్రాలు లెక్కపెడుతున్నాడు ఆ పిల్లాడు. ఆ రాత్రి పూట అంతటి చలిలోనూ వాడి ముఖం చంద్రుని

Read more
Translate »